ONS DOEL

De Stichting Jeugdactiviteiten Oud-Mathenesse is opgericht vanuit de behoefte aan een vaste plek waar jongens en meisjes tussen de 5 en 19 jaar in Oud-Mathenesse kunnen binnenlopen en/of kunnen deelnemen aan activiteiten. Het aanbod dat er was in de buurt, was te weinig of sloot niet aan bij de behoeften van de kinderen. Het buurthuis, dat zich voornamelijk richt op 55+ ouderen in de wijk, biedt kinderen mogelijkheden, maar alleen voor kortdurende en georganiseerde activiteiten in een die ook voor heel andere activiteiten gebruikt wordt. Hierdoor kan niet echt een thuisgevoel of huiskamergevoel ontstaan, en er is geen inloopmogelijkheid.

 

De Stichting Jeugdactiviteiten Oud-Mathenesse wil in deze behoefte voorzien. We vinden het niet alleen belangrijk leuke activiteiten te bieden, we willen ook dat kinderen de kans krijgen te ontdekken wat ze allemaal zelf kunnen, wat hun talenten zijn en daardoor ook meer zelfvertrouwen krijgen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in de wijk en elkaar kent. En dat iedereen trots is op de wijk.

 

De stichting is in augustus 2020 opgericht, we hebben een plek gehuurd aan het Pinasplein en we zijn begonnen met inloop en het organiseren van verschillende activiteiten per week. Hier kunnen wij normaal gesproken dagelijks maximaal 15 kinderen de ruimte bieden en helpen met school, werk of met het organiseren van activiteiten. Wekelijks organiseren we gemiddeld meer dan 15 activiteiten, waar ca. 65 kinderen per week aan deelnemen en is er in totaal een groep van 30 kinderen die regelmatig aan onze activiteiten meedoet. Bij buitenactiviteiten loopt het aantal inmiddels op tot 300 kinderen per activiteitendag. Maar vanwege Corona kunnen we in onze ruimte echter niet meer dan 6 kinderen tegelijkertijd een plek bieden.

 

Vanwege het grote aantal aanmeldingen en de beperkingen waar we vanwege Corona mee te maken hebben, zijn we begonnen met een aanmeldlijst. Daar staan inmiddels ook al 75inderen op en die lijst wordt steeds groter. Deze komen vooral uit Oud-Mathenesse, maar ook uit Spangen, Middelland, Coolhaven, Schiedam en Maassluis. Wij hebben de aanmeldingen moeten stoppen omdat wij niet meer kinderen een plek kunnen bieden.